Pale rurowe

Pale rurowe to pale prefabrykowane, które znajdują użyteczność przede wszystkim w budownictwie hydrotechnicznym. Estakady, nadbrzeża, pirsy, podpory – to tylko niektóre budowle, których fundamenty zbudowane są z pali rurowych. Oferowane produkty często wykorzystywane są także przy budowlach infrastrukturalnych oraz budowlach wznoszonych w trudnych warunkach geotechnicznych.

Właściwości pali rurowych

Pale rurowe dostępne w ofercie Eco-Tech zapewniają możliwość błyskawicznego montażu. Cechują się także dużą nośnością, która potwierdzona została w ramach przeprowadzonych dynamicznych oraz statycznych badań nośności. Szeroki wybór wymiarów pali rurowych Eco-Tech gwarantuje łatwość dobrania ich do zapotrzebowań projektowych. Posiadamy pale rurowe z dnem otwartym lub zamkniętym. W celu zwiększenia stabilności fundamentu, wbite lub wwibrowane w podłoże pale rurowe mogą zostać zabetonowane bądź wypełnione kruszywem.

Potrzebujesz porady lub wyceny? Skontaktuj się z nami

Dodaj komentarz

Pozostaw ocenę