Rury stalowe w izolacji

Z racji ich wysokiej odporności na korozję, chętnie wykorzystywane są w budowie podziemnych rurociągów. Niezwykła wytrzymałość rur stalowych w izolacji wynika z tego, że – jak sama nazwa wskazuje – są one pokryte specjalnymi warstwami izolacyjnymi.

Rury stalowe w izolacji – charakterystyka

W ofercie Eco-Tech udostępniamy dla Państwa trzy rodzaje rur stalowych w izolacji. Są nimi rury stalowe w izolacji epoksydowej, rury stalowe w izolacji polietylenowej 3LPE oraz rury stalowe w izolacji polipropylenowej 3LPP. Powłoki izolacyjne zbudowane z elastycznych materiałów sprawiają, że rury stalowe w izolacji z powodzeniem możemy wykorzystać w projektach, w których konieczne jest zgięcie rury, nie obawiając się przy tym o uszkodzenie izolacji.

Oferowane typy izolacji – zabezpieczenia antykorozyjnego na rurach

 • trójwarstwowa izolacja polietylenowa – 3LPE wg DIN 30670,
 • trójwarstwowa izolacja polipropylenowa – 3LPP wg DIN 30678,
 • jednowarstwowa izolacja epoksydowa – FBE wg DIN 30671,
 • izolacje bitumiczne: ZO-1, ZO-2, ZO-3, ZM, WM, WW,
 • zewnętrzna izolacja na rurach 3LPE, 3LHDPE, 3LPP, EP wg DIN 30670, DIN 30672, DIN 30678, DIN 30671,
 • zewnętrzne powłoki antykorozyjne SYNERGY klasa izolacji A50, B50, C50Norma wykonania PN-EN 12 068:2002,
 • poliuretanowe izolacje wewnętrzne oraz zewnętrzne na rurach PROTECNorma wykonania PN-EN ISO 12944; PN-EN 15655:2009 oraz PN-EN 10290,
 • wewnętrzne powłoki malarskie epoksydowe i poliuretanowe,
 • wewnętrzna powłoka cementowa na rurach,
 • malowanie zewnętrznych oraz wewnętrznych powierzchni rur

Dzięki dobrze dobranym i wykonanym typom izolacji uzyskasz

 • wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne,
 • odporność na oddziaływanie czynników chemicznych, wilgoć, przebicie elektryczne, działanie podwyższonych temperatur i promieni ultrafioletowych,
 • wysoką przyczepność izolacji do powierzchni rury,
 • ochronę antykorozyjną podziemnych rurociągów na około 50 lat,
 • całkowitą ochronę spawów rur stalowych,
 • możliwość łączenia rur izolowanych bez uszkodzenia izolacji,
 • neutralność izolacji wobec środowiska naturalnego,
 • przyczepność do powierzchni rury stalowej,
 • odporność na uderzenia,
 • odporność na ścieranie,
 • odporność na działanie siły wgniatającej,twardości i sztywności,
 • jednostkową rezystancję przejścia gazociągu

Zastosowanie rur stalowych w izolacji

 • rurociągi ścieków i wód po oczyszczalni,
 • rurociągi paliwowe w rafineriach, na stacjach benzynowych,
 • rurociągi pozostałe przemysłowe o temperaturze pracy w zakresie -70oC do +50oC,
 • wodociągi wody pitnej,
 • wodociągi wody przemysłowej, ścieków,
 • rurociągi paliwowe, rurociągi przemysłowe w rafineriach, stacjach paliwowych i innych zakładach chemicznych,
 • rury ochronne,
 • rurociągi w zakładach energetycznych,
 • rurociągi p-poż.,
 • kominy,
 • rurociągi pozostałe przemysłowe o temperaturze pracy w zakresie -70oC do +600oC,
 • gazociągi,
 • rury do przewiertów,
 • rury do przecisków,
 • rury przewodowe,
 • rury osłonowe

Izolujemy rury stalowe w zakresie średnic od 159- 2400m

 • Rury o długości od 6-16mb,
 • rury ze szwem wzdłużnym,
 • rury ze szwem spiralnym,
 • rury bez szwu

Nasze izolacje spełniają wszystkie obowiązujące normy, potwierdzone przez:

 • badanie szczelności powłoki
 • atest na izolacje
 • atesty PZH
 • atesty na wykonanie izolacji
Loader image

Grubość izolacji zależy od kilku czynników, takich jak temperatura otoczenia, temperatura transportowanego medium czy też poziom izolacji wymagany do utrzymania odpowiedniej efektywności energetycznej

Aby prawidłowo zakładać otuliny na rury trzeba odpowiednio przygotować powierzchnię rury a następnie odmierzyć odpowiednią długość otuliny i równomiernie owinąć ją wokół rury dbając o szczelne połączenia.

Rury stalowe w izolacji można łączyć tak samo jak każde rury stalowe - na przykład poprzez spawanie, gwintowanie lub stosowanie złączek. W przypadku łączenia przez spawanie na miejsce łączenia można dowinąć taśmę izolacyjną.

Dostępne zabezpieczenia antykorzyjne dla rur stalowych obejmują różne rodzaje powłok i procesów ochronnych. Najczęściej stosowane zabezpieczenia to: powłoki epoksydowe, izolacja nawojowa lub fabryczna 3LPE, powłoki asfaltowo-bitumiczne typu ABIZOL oraz rzadziej powłoki cynkowe.

Czas realizacji zamówienia rur w izolacji 3LPE uzależniony jest od ilości rozpoczętych zlecień na zakładzie oraz od ilości zamówionego materiału. Jedakże czas ten wynosi ok 14 dni roboczych.

Tak, jest możliwość izolowania rur zgodnie z normami EN12068 oraz DIN30670. Norma EN12068 dotyczy izolacji nawojowej natomiast norma DIN30670 izolacji wytłaczanej.

Rury stalowe bez szwu są wyrobami, które wyróżniają się wyższym poziomem wytrzymałości w porównaniu z rurami ze szwem. Dzięki temu stanowią doskonały komponent konstrukcji, które są narażone na duże obciążenia mechaniczne. Ich wyjątkowe właściwości sprawiają również, że są idealne do budowy instalacji, gdzie istotne jest minimalizowanie ryzyka awaryjności, takich jak instalacje wodne czy grzewcze, zwłaszcza te, w których transportowane są gazy lub ciecze pod ciśnieniem.

Rury stalowe bezszwowe

Rury stalowe bez szwu wyróżniają się przede wszystkim brakiem łączenia. To oznacza, że nie posiadają szwu, który jest potencjalnym miejscem słabości. Dzięki temu rury bez szwu wykazują znacznie większą wytrzymałość w porównaniu z rurami stalowymi ze szwem. Konstrukcja bezszwowa pozwala uniknąć problemów związanych z pęknięciami czy rozszczelnieniami na linii łączenia, które mogą występować w przypadku rur ze szwem. Jest to szczególnie istotne w przypadku instalacji, w których transportowane są substancje pod wysokim ciśnieniem, gdzie nawet najmniejsze wady konstrukcyjne mogą prowadzić do poważnych awarii.

Zalety rur stalowych bez szwu

Rury stalowe bez szwu mają wiele zalet, które przemawiają za ich wykorzystaniem. Oto kilka z nich:

 • wyższa wytrzymałość: Brak szwu w rurach stalowych bez szwu przekłada się na większą wytrzymałość mechaniczną, co jest niezwykle istotne w przypadku konstrukcji narażonych na duże obciążenia.
 • ograniczone ryzyko awaryjności: Dzięki brakowi łączeń, rury bez szwu są bardziej niezawodne i mniej podatne na pęknięcia czy rozszczelnienia, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji.
 • wielość zastosowań: Rury stalowe bez szwu znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach, takich jak przemysł naftowy, gazowniczy, chemiczny, energetyczny, budownictwo czy przemysł spożywczy.
 • elastyczność: Rury bez szwu są dostępne w różnych wymiarach, co pozwala na ich dostosowanie do konkretnych wymagań i specyfikacji projektu.

Zastosowanie rur stalowych bez szwu

Rury stalowe bez szwu znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Oto kilka przykładów:

Instalacje wodne

Rury stalowe bezszwowe znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych takich jak sieci wodociągowe, które dostarczają wodę pitną do domów, przedsiębiorstw i instytucji, oraz kanalizacyjne do odprowadzania ścieków i deszczówki. Wykorzystuje się je również przy budowie instalacji hydrotechnicznych takich jak zapory i mosty.

Instalacje grzewcze

Dzięki swojej wytrzymałości, trwałości oraz zdolności do przewodzenia ciepła rury stalowe bezszwowe znajdują swoje zastosowanie w instalacjach grzewczych. W przemyśle są one wykorzystywane do transportu cieczy oraz pary wodnej, ale również do przesyłu gazu do urządzeń grzewczych.

Przemysł naftowy i gazowniczy

W przemyśle naftowym i gazowniczym, gdzie transportowany jest gaz ziemny, ropa naftowa oraz inne paliwa płynne, rury bez szwu są niezastąpione. Zapewniają one nie tylko bezpieczny transport surowców, ale również minimalizują ryzyko wycieków czy awarii, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Budownictwo

W budownictwie rury stalowe bez szwu znajdują zastosowanie w różnych konstrukcjach, takich jak konstrukcje stalowe, mosty, wieże czy rurociągi. Ich wytrzymałość i niezawodność sprawiają, że są idealnym materiałem dla projektów narażonych na duże obciążenia.

Rodzaje rur stalowych bez szwu

Katalog rur bez szwu, które dostępne są w Eco Tech obejmuje zarówno rury fabrycznie nowe, jak i rury stalowe używane. Oferujemy różne rodzaje rur stalowych bez szwu, które różnią się właściwościami i przeznaczeniem, w tym m.in.:

 • rury stalowe bezszwowe konstrukcyjne – dzięki wyjątkowej wytrzymałości oraz łatwości w obróbce najczęściej wykorzystywane są w przemyśle budowlanym, ale także motoryzacyjnym czy meblowym;
 • rury stalowe bezszwowe przewodowe – są głównie wykorzystywane do transportu gazu, ropy naftowej, benzyny oraz innych paliw płynnych, ale również w przemyśle energetycznym m.in. do przesyłu ciepła;
 • rury stalowe bezszwowe ciśnieniowe – znajdują swoje zastosowanie głównie tam gdzie występuje podwyższone ciśnienie. Najczęściej rury stalowe bezszwowe ciśnieniowe wykorzystuje się do budowy sieci ciśnieniowych oraz ciepłowniczych;
 • rury stalowe bezszwowe grubościenne – charakteryzują się znaczną grubością ścianki w porównaniu do standardowych rur bezszwowych. Wykorzystywane są tam gdzie wymagane jest duże wsparcie dla wytrzymałości, głównie w przemyśle budowlanym (do konstrukcji słupów i elementów nośnych) oraz do budowy maszyn;

Rury do zastosowań ciśnieniowych
w temperaturze pokojowej
Rury do zastosowań ciśnieniowych
w temperaturze podwyższonej
PN-EN 10216-1 PN-EN 10216-2
P195TR1, P235TRl, P265TR1
Pl 95TR2, P235TR2, P265TR2
TR1
TR2
Nieestopowe: P235GH, P265GH
Stopowe: 16M03 14M0V6-3, 13CrM04-5, IOCrM09-lO
TC1
TC2
Rury do zastosowań ciśnieniowych ze stali stopowych drobnoziarnistych Rury do zastosowań ciśnieniowych z wymaganymi
właściwościami w temperaturze obniżonej
PN-EN 10216-3 PN-EN 10216-4
do zastosowań w podwyższonych temperaturach:
P275NH, P355NH, P460HN, P620QH, P690QH
do zastosowań w obniżonych temperaturach:
P275NL1, P355NL1, P460NL1, P620QL
do zastosowań w specjalnie obniżonych temperaturach:
P275NL2 P355NL P460NL2 P690 L2
TC1
TC2
Niestopowe:
P215NL, P255QLî P265NL
Stopowe:
26CrM04-2, 11MnNi5-3, 13MnNi6-3, 12Ni14,
X12Ni5, XlONi9
TC1
TC2

Rury przewodowe dla mediów palnych o klasie wymagań A, B
PN-EN 10208-2
L245NB, L290NB, L360NB, L415NB, L360QB, L415QB, L450QB, L485QB, L555 B

Rury dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych
PN-EN 10297-1
Niestopowe jakościowe: E235, E275, E315, E355, E470
Niestopowe specjalne: C22E C35E C45E C60E,38Mn6, cł0E, C15E, cł5R, 16MnCr5

Rury precyzyjne ciągnione na zimno Rury na siłowniki hdrauliczne i pneumatyczne
PN-EN 10305-1 PN-EN 10305-4
E215, E235, E355 +C, +LC, +SR, +A, +N E215, E235, E355 (+N

Rury stalowe bez szwu są niezwykle wytrzymałymi i niezawodnymi komponentami konstrukcji, które znajdują zastosowanie w różnych branżach i aplikacjach. Ich brak łączeń eliminuje potencjalne miejsca słabości i minimalizuje ryzyko awarii. Dlatego są one idealnym wyborem do instalacji narażonych na duże obciążenia mechaniczne oraz do transportu substancji pod ciśnieniem. Bezpieczeństwo, niezawodność i elastyczność rur stalowych bez szwu czynią je niezastąpionymi w wielu projektach budowlanych.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z nowościami od Eco Tech wpisz swój adres email