Normy rur stalowych

Normy PN-EN10210, PN-EN10219, PN-EN10217, PN-EN10216 to ważne standardy w branży stalowej, które definiują wymagania dotyczące produkcji, testowania i dostawy rur stalowych i ich części. Te normy są stosowane w całej Europie i zapewniają jednolitość i jakość wyrobu, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji, w których są one wykorzystywane.

W niniejszym artykule omówimy pokrótce każdą z norm EN10210, EN10219, EN10217, EN10216, przedstawimy ich główne cechy i zastosowanie.

Normy dla stali konstrukcyjnych

EN 10210 – kształtowniki zamknięte wykonane ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Dotyczy kształtowników zamkniętych wykonanych na gorąco bez szwu oraz ze szwem okrągłych, kwadratowych, prostokątnych lub eliptycznych z późniejszą obróbką cieplną lub bez niej, jak również wykonanych na zimno kształtowników zamkniętych z późniejszą obróbką cieplną celem uzyskania stanu, jaki mają wyroby wykonane na gorąco.

TOLERANCJA DTOLERANCJA T
±1% – min ±0,5mm – max ±10mm owalność 2% masa ±6% – max 8%– 10% lub -12% dla profili bez szwu + tolerancja jest ograniczona dopuszczalną masą

EN 10219 – kształtowniki zamknięte wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Dotyczy kształtowników zamkniętych ze szwem wykonanych na zimno o przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym bez późniejszej obróbki cieplnej.

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA DTOLERANCJA DTOLERANCJA T
323,9 – 1020 mmmaksymalna odchyłka ±(0,5%D + 1) mmT ≤ 5 5<T≤10 T > 10 max -0,25/+0,30mm max -0,35/+0,45mm max -0,5/ górna granica ograniczona dopuszczalną odchyłką masy teoretycznej
1220 – 2220 mmmaksymalna odchyłka: ±6 (5) mm

Normy dla stali ciśnieniowych

EN 10216 – rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych.

Norma określa, że:

Rury bezszwowe produkowane są w zakresie średnic:

 • 21,3-660mm o grubościach ścianek do 100mm – walcowane na gorąco
 • 10,2-108mm o grubościach ścianek do 12,5mm – ciągnione na zimno
TOLERANCJA DTOLERANCJA T
D ≤ 219,1 oraz D > 219,1 ±1% lub ±0,5 mm W zależności od tego, które większeDopuszczalne odchyłki grubości ścianki t w zależności od stosunku T/D
≤0,025 >0,025 ≤0,05 >0,05 ≤0,1 >0,1 D≤219,1 ±12,5% lub ±0,4 mm w zależności, które większe D>219,1
±20% ±15% ±12,5 ±10% Dla średnicy zewnętrznej D≥355,6mm jest dopuszczalne miejscowe przekroczenie górnej odchyłki grubości ścianki o dalsze 5% grubości ścianki T

EN 10217 – rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych

Według powyższej normy rury są produkowane jako zgrzewane lub spawane szwem wzdłużnym lub spiralnym w zakresie średnic 17,2-2020 o grubościach ścianek do 17,5mm.

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA DPROCES WYTWARZANIATOLERANCJA DTOLERANCJA T 1 T ≤ 5 5<T≤10 10<T≤40 ±10% lub ±0,3 w zależności od tego, która jest większa ±8% lub ±2 w zależności od tego, która jest mniejsza ±10% lub ±0,3 w zależności od tego, która jest większa ±8% lub ±2 w zależności od tego, która jest mniejsza
≤ 219,1EW I HFW±1% lub ±0,5 w zależności od tego, która jest większa
> 219,1EW I HFW±0,75% lub ±6 w zależności od tego, która jest mniejsza
WSZYSTKIESAW±0,75% lub ±6 w zależności od tego, która jest mniejsza
1 Odchyłka dodatnia nie obejmuje powierzchni zgrzeiny/spoiny

Normy dla stali przewodowych

EN 10208 – rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Dotyczy rur bezszwowych oraz ze szwem.

Norma określa, że:

Rury bezszwowe produkowane są w zakresie średnic;

 • 21,3 – 660mm o grubościach ścianek do 40mm – walcowane na gorąco
 • 10,2 – 108mm o grubościach ścianek do 10mm – ciągnione na zimno

Rury ze szwem są produkowane jako:

 • Zgrzewane prądem o wysokiej częstotliwości (HFW)
 • Spawane łukiem krytym (SAW)
 • Ze szwem wzdłużnym (SAWL)
 • Ze szwem spiralnym (SAWH)
 • Spawanie kombinowane: łukiem krytym i w osłonie gazów (COW)
 • Ze szwem wzdłużnym (COWL)
 • Ze szwem spiralnym (COWH)

Norma EN 10208 jest podzielona na pięć części, z których każda dotyczy różnych aspektów rur do transportu gazów. Oto krótkie opisy każdej części:

 1. EN 10208-1: Określa wymagania dotyczące rur do transportu gazu ziemnego, w tym wymagania dotyczące składu chemicznego, wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia, odporności na korozję i nieniszczącego badania.
 2. EN 10208-2: Dotyczy rur do transportu mieszanek gazowych, w tym wymagań dotyczących wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, odporności na korozję i nieniszczącego badania.
 3. EN 10208-3: Określa wymagania dotyczące rur spawanych do transportu gazu ziemnego i mieszanek gazowych, w tym wymagań dotyczących składu chemicznego, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, odporności na korozję i nieniszczącego badania.
 4. EN 10208-4: Dotyczy rur spawanych do transportu gazów, w tym wymagań dotyczących składu chemicznego, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, odporności na korozję i nieniszczącego badania.
 5. EN 10208-5: Określa wymagania dotyczące rur spawanych podwójnie do transportu gazu ziemnego i mieszanek gazowych, w tym wymagań dotyczących składu chemicznego, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, odporności na korozję i nieniszczącego badania.

Wszystkie części normy EN 10208 obejmują również wymagania dotyczące wymiarów, tolerancji, testów i certyfikacji jakościowej. Norma ta ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego transportu gazów przez rury, które spełniają wysokie standardy jakościowe.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z nowościami od Eco Tech wpisz swój adres email