Sposoby łączenia rur w zależności od ich rodzaju

Od tego, czy rury zostaną ze sobą połączone we właściwy sposób, zależy jakość działania całej instalacji. Jeśli połączenie zostanie wykonane niestarannie lub z wykorzystaniem nieodpowiedniej techniki, miejsce łączenia może stać się słabym ogniwem całego systemu. Właśnie z tego względu warto poznać sposoby łączenia rur w zależności od materiału, z jakiego są wykonane.

Łączenie rur stalowych

Najczęściej spotykanym sposobem łączenia rur stalowych jest gwintowanie. Taka technika ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku elementów o mniejszej średnicy. W procesie gwintowania wykorzystuje się odpowiednie narzędzia: rowkarki, gwinciarki, gwintownice elektryczne i ręczne. W wyniku ich działania końce rur uzyskują kształt, dzięki któremu możliwe jest nakręcenie śrub.

W przypadku rur stalowych o większej średnicy gwintowanie nie jest możliwe. Takie rury łączy się najczęściej techniką spawania. Jest to możliwe w przypadku elementów wykonanych z określonych rodzajów metalu. Spawanie dobrze sprawdza się w przypadku rur ze stali nierdzewnej i miedzi, nie rzadko stosuje się je natomiast w przypadku rur żeliwnych, z uwagi na dużą kruchość tego materiału. To, czy ten sposób łączenia rur będzie skuteczny, zależy przede wszystkim od wybranej metody spawania: gazowego, metodą TIG, MIG, MAG lub MMA. Warto też pamiętać, że spawaniem mogą zajmować się wyłącznie wykwalifikowani specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami.

Kołnierze rurowe – alternatywny sposób łączenia rur stalowych

Kołnierze rurowe to rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku większych rur stalowych, których z różnych względów nie da się ze sobą zespawać. Takie kołnierze to elementy wykonane z metalu: stali nierdzewnej, węglowej, stopowej, a także żeliwa i polipropylenu. Rodzaj stali powinien być dostosowany do specyfiki instalacji, m.in. tego, jakie substancje będą transportowane za jej pomocą, w jakiej temperaturze i pod jakim ciśnieniem.

Kołnierz rurowy to sposób łączenia rur stalowych, który zapewnia szczelność w każdych warunkach. Kołnierze są odporne na korozję, uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia, dzięki czemu zachowują swoje właściwości przez wiele lat. Takie rozwiązanie warto zastosować także ze względu na łatwy demontaż – w przypadku uszkodzenia rury i konieczności naprawy lub wymiany kołnierze można bez problemu zdjąć, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego fragmentu.

Podstawowym zastosowaniem kołnierzy rurowych jest łączenie ze sobą dwóch takich samych rur stalowych. Można je jednak wykorzystać także do wykonywania innych połączeń, np. rury stalowej z zaworem czy trójnikiem.

Łączenie rur miedzianych

Rury miedziane szeroko wykorzystuje się w różnych rodzajach instalacji: ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, gazowych, chłodniczych. Mają także zastosowanie w przemyśle. W każdym z tych przypadków kluczowa jest idealna szczelność instalacji – połączenia pomiędzy rurami miedzianymi muszą być wykonane tak, aby na zewnątrz nie wydostawały się nawet minimalne ilości gazu, wody czy środka chłodniczego.

Najskuteczniejszym sposobem łączenia rur miedzianych jest lutowanie. Specjaliści wykorzystują dwie popularne metody:

  • lutowanie miękkie, wykonywane w niższej temperaturze (około 450°C) – taka technika jest odpowiednia dla niskotemperaturowych instalacji C.O., instalacji wody zimnej i ciepłej;
  • lutowanie twarde, które przeprowadza się w wyższych temperaturach (od 590 do 850°C), odpowiednie dla instalacji gazowych, olejowych, C.O., sprężonego powietrza; ta metoda wymaga użycia złączek z brązu i miedzi.

Nieco rzadziej spotyka się rury miedziane łączone metodą lutowania kapilarnego. W takim przypadku do łączenia używa się rozgrzanego lutu, który wypełnia szczelinę pomiędzy rurą a złączką na odpowiednią głębokość.

Łączenie rur w zależności od ich rodzaju

Wykorzystywane w wielu rodzajach instalacji rury różnego rodzaju dają wiele możliwości, jeśli chodzi o sposoby ich scalania. W zależności od materiału skutecznym sposobem łączenia takich rur może być:

  • zgrzewanie;
  • skręcanie;
  • zaciskanie lub zaprasowywanie;
  • klejenie.

Zgrzewanie rur sprawdza się najlepiej w przypadku elementów wykonanych z polietylenu, polibutylenu lub polipropylenu, wykorzystywanych do transportu wody, ścieków, a także w przemyśle. W tym procesie używa się specjalnej zgrzewarki, która topi materiał na końcach obu rur. Po zastygnięciu oba fragmenty zostają trwale połączone.

Skręcanie jest możliwe w przypadku rur o odpowiednich zakończeniach. Rury nie są wówczas połączone ze sobą na stałe, a w razie potrzeby można je łatwo rozłączyć.

Na co zwrócić uwagę, wybierając sposób łączenia rur?

Podczas wyboru sposobu łączenia rur ze sobą ważne jest zwrócenie uwagi nie tylko na materiał, z jakiego zostały wykonane, ale również na ich rozmiar. Niektóre techniki mogą nie mieć zastosowania w przypadku rur o dużej średnicy, wykorzystywanych w instalacjach przemysłowych. Przykładem jest gwintowanie, które sprawdza się jedynie w przypadku niewielkich elementów. Jeśli połączone mają być dwie duże rury, zdecydowanie lepiej sprawdzą się kołnierze stalowe.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z nowościami od Eco Tech wpisz swój adres email