Zastosowanie rur stalowych w budownictwie inżynieryjnym i hydro inżynieryjnym

Budownictwo inżynieryjne i hydro inżynieryjne to szczególne obszary budownictwa. Obejmują wznoszenie obiektów oraz konstrukcji, które muszą być przygotowane na duże obciążenia i które pod względem technicznym są bardziej zaawansowane, niż tradycyjne budowle. Tunele, wiadukty, mosty, parkingi podziemne czy konstrukcje portowe to tylko przykładowe dzieła budownictwa inżynieryjnego i hydro inżynieryjnego. Oprócz przemyślanego projektu potrzeba tu solidnych materiałów, które zapewnią trwałość i bezpieczne użytkowanie. Do najważniejszych należą między innymi rury stalowe.

Rury stalowe do przewiertów i przecisków

Przewierty i przeciski to nowoczesne metody bez wykopowe, dzięki którym możliwe jest stworzenie instalacji podziemnej bez niszczenia infrastruktury naziemnej, zlokalizowanej na terenie budowy. Pozwala to na znaczne oszczędności i skrócenie czasu trwania prac, a także nie tworzy niedogodności, gdyż nie ma potrzeby czasowego wyłączania z użytkowania dróg i innych obiektów, pod którymi ma zostać przeprowadzona instalacja.

Wykonanie przewiertów lub przecisków nie jest możliwe bez rur stalowych lub rur wykonanych z polietylenu. Rury użyte w tym celu mogą mieć różne średnice. Różne mogą być także metody wprowadzania ich w podłoże.

Rozpory rurowe

W budownictwie inżynieryjnym i hydro inżynieryjnym czasem buduje się tzw. ściany szczelinowe. Ich zadaniem jest przenoszenie obciążeń. Ściany szczelinowe mogą pełnić rolę fundamentów głębokich, barier wodnych w zaporach albo ścian oporowych głębokich wykopów. Poszczególne sekcje ścianek szczelinowych rozdzielone są najczęściej rurami stalowymi. Mogą być to zarówno rury ze szwem, jak i rury bezszwowe czy konstrukcyjne, o różnych średnicach.

Rura stalowa umieszczona pomiędzy sekcjami stanowi swojego rodzaju rozporę zapewniającą konstrukcji stateczność. Zazwyczaj rurę taką montuje się na szczycie ściany, po uprzednim zabetonowaniu elementu kotwiącego, jakim są marki stalowe. W niektórych przypadkach zamiast rur stalowych jako rozporę stosuje się płaskie elementy rozdzielcze wyposażone w uszczelki.

Pale stalowe

Estakady, podpory, falochrony, pirsy czy też fundamenty nadbrzeży to przykłady konstrukcji, do budowy których wykorzystuje się pale z rur stalowych. Pale stalowe stosowane są także do budowy obiektów infrastrukturalnych, wznoszonych w trudnych warunkach terenowych lub do tymczasowego tworzenia rusztowań, deskowań czy mostów objazdowych.

Jako pale stalowe najczęściej wykorzystuje się rury z otwartym dnem, których średnica wynosi 400-700 mm. Zdarzają się jednak konstrukcje, które wymagają użycia rur o średnicy nawet 2500 mm albo użycia przekroju złożonego, czyli np. rury z przyspawanymi kształtownikami. Z reguły pale stalowe dzieli się na wielkośrednicowe i małośrednicowe. Pale wielkośrednicowe przeznaczone są głównie dla budowli hydrotechnicznych oraz geotechnicznych, takich jak mosty czy tunele. Dobrze sprawdzą się również w tworzeniu ścian kombinowanych oraz dróg. Z kolei pale małośrednicowe wykorzystywane są przede wszystkim do wzmacniania fundamentów lub w przypadku wznoszenia budowli na grząskich gruntach.

Pale stalowe montowane są poprzez wbijanie, wciskanie albo wwibrowywanie w podłoże. Następnie, w celu zwiększenia ich stabilizacji, często wypełnia się je kruszywem albo zabetonowuje. Czasem dodatkowo domykane są również stalowym ostrzem.

Tym, co charakteryzuje pale stalowe jest duża nośność i odporność na zginanie oraz siły skręcające. Konstrukcje nie zawsze zbudowane są z pojedynczych pali. Nieraz jest to zespół pali, czyli konstrukcje określane jako ściany kombinowane i palościanki.

Rury osłonowe

Wiele instalacji podziemnych potrzebuje dodatkowej ochrony przed trudnymi warunkami, jakie panują pod podłożem. Ochronę taką zapewniają rury osłonowe. To rodzaj rur stalowych, które montowane są na kablach światłowodowych, telekomunikacyjnych czy też kablach niskiego napięcia. Zdarza się też, że rury osłonowe zabezpieczają przewody wewnątrz budynków i na otwartych powierzchniach.

Rury osłonowe podzielone są wzdłużnie, dzięki czemu ich montaż jest łatwy, szybki i możliwy do wykonania na działającej instalacji. Mogą mieć różne średnice i zwykle pokryte są warstwą cynku, która zapewnia antykorozyjność.

W hurtowni stali Eco-Tech można nabyć rury stalowe doskonałe do wykorzystania przy różnego rodzaju projektach z zakresu budownictwa inżynieryjnego i hydro inżynieryjnego. Gwarantujemy wysoką jakość i szeroki wybór rur pochodzących od cenionych producentów krajowych i zagranicznych.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z nowościami od Eco Tech wpisz swój adres email